Specialistai – oftalmologai ir optometrininkai

OPTIO optikose dirba profesionalūs akių priežiūros specialistai – gydytojai oftalmologai ir optometrininkai. Skirtingi specialistų lygiai gali suteikti skirtingas paslaugas, tačiau mūsų prioritetas – išlieka kokybiškas Jūsų regėjimo patikrinimas, tad nesvarbu, ar pasirinksite gydytojo oftalmologo, ar optometrininko konusltaciją, Jums bus suteiktos profesionalios paslaugos, bus išsamiai atsakyta į visus kilusius klausimus. 

Optometrininkai – aukštos kvalifikacijos, universitetinį išsilavinimą turintys, akių specialistai

Jei norite atlikti reguliarų regėjimo patikrinimą, neturite akių ligų, tai Jus aptarnaujantis akių specialistas gali būti optometrininkas. Optometrininkai gali atlikti išsamų pilną regėjimo patikrinimą suaugusiems, vyresniems nei 18 metų, asmenims. Optometrininkai nėra gydytojai oftalmologai, tai aukštos kvalifikacijos regos ištyrimo ir korekcijos specialistai, kurie:

 • atliks pirminę Jūsų akių bei regos apžiūrą prieš įsigyjant regos korekcijos priemonę (akinius ar kontaktinius lęšius);
 • ištirs ir išmatuos regą, nustatys jos galimas ydas, įvertins abiakio (binokulinio) matymo funkcijas;
 • aptars Jūsų bendrą ir akių sveikatos būklę, prireikus – atliks įvairius papildomus testus pagal poreikį;
 • atlikus regos tyrimus ir matavimus, optometrininkas bandomaisiais lęšiais parinks Jums optimalią regos korekciją, reikalingą koreguoti trumparegystę (miopiją), toliaregystę (hipermetropiją), amžinės toliaregystę (presbiopiją) ar astigmatizmo įtakotus matymo sutrikimus;
 • individualios konsultacijos metu plyšine lempa atliks išorinės akies ir jos priedų apžiūrą bei matavimus, o aptikus pakitimus, pasiūlys gydytojo oftalmologo konsultaciją;
 • jei pageidausite nešioti ne tik korekcinius akinius, bet ir išmokti naudotis kontaktiniais lęšais, optometrininkas Jums suteiks visą reikalingą informaciją apie kontaktinių lęšių rūšis, apie jų priežiūrą bei naudojimą.

Gydytojai oftalmologai 

Gydytojai oftalmologai yra medicininę kvalifikaciją turintys gydytojai, kurių specializacija yra akių priežiūra, sveikata ir akių ligos. Gydytojai oftalmologai gali konsultuoti tiek suaugusius, tiek vaikus. Jų pareigos dalinai dubliuojasi su optometrininkų, nes abiejų  lygių specialistai apžiūri akis, ar nėra pakitusi jų būklė, įvertina regėjimo aštrumą ir padeda parinkti regėjimo korekcijos priemonę, akinius arba kontaktinius lęšius. Gydytojai oftalmologai optikoje Jums:

 • atliks išssamią Jūsų akių bei regos apžiūrą prieš įsigyjant regos korekcijos priemonę (akinius ar kontaktinius lęšius);
 • ištirs ir išmatuos regą, nustatys jos galima ydas, įvertins abiakio (binokulinio) matymo funkcijas;
 • aptars Jūsų bendrą ir akių sveikatos būklę, prireikus – atliks įvairius papildomus testus, pagal poreikį;
 • atlikus regos tyrimus ir matavimus, gydytojas oftalmologas bandomaisiais lęšiais parinks Jums optimalią regos korekciją, reikalingą koreguoti trumparegystę (miopiją), toliaregystę (hipermetropiją), amžinės toliaregystę (presbiopiją) ar astigmatizmo įtakotus matymo sutrikimus;
 • individualios konsultacijos metu plyšine lempa atliks išorinės akies ir jos priedų apžiūrą bei matavimus;
 • jei pageidausite nešioti ne tik korekcinius akinius, bet ir išmokti naudotis kontaktiniais lęšais, gydytojas oftalmologas Jums suteiks visą reikalingą informaciją apie kontaktinių lęšių rūšis, apie jų priežiūrą bei naudojimą;
 • prireikus atliks svetimkūnio pašalinimą;
 • išrašys pažymas vaikams, nėščiosioms, vairuotojams.

Regėjimas ir akys veda į kasdienius potyrius ir suteikia mums neaprėpiamas galimybes, pavyzdžiui, matyti artimųjų veidus ir jų šypsenas, suvokti dangaus spalvą. Galime priimti šiuos išgyvenimus kaip savaime suprantamus dalykus ir jų nesureikšminti, bet iš tiesų – tai yra momentai, vedantys į ryšį su aplinka, žmonėmis ir mūsų nepriklausomybe. Rūpinkitės savo geru regėjimu kartu su OPTIO optikų specialistais, gydytojais oftalmogais ir optometrininkais! 

Božena Kuftin – didelę darbo patirtį turinti optometrininkė, optikos srityje dirbanti nuo 2003 metų. Aukštos kvalifikacijos specialistė, koreguoja įvairius optinius regėjimo defektus, skiria pacientams akinius, kontaktinius lęšius, matuoja akies refrakciją ir nustato regėjimo aštrumą bei kitus akies parametrus. Įtariant ligą, nukreipia pacientą atitinkamam specialistui. Taikydama įvairius regos testus parenka optimaliausią korekciją. Optometrininkė nuolat dalyvauja tarptautinių ekspertų paskaitų ir praktinių užsiėmimų programoje London „100% Optical“. Božena Kuftin yra baigusi Šiaulių universitetą, kur įgijo optometrininkės specialybę, 2009 metais stažavosi „Hoya Faculty Training“ programoje Budapešte, dalyvauja Latvijos Universiteto tęstinio mokymo programoje: 2018 metais „Presbyopia correction“, 2019 metais „Accommodation and vergence dysfunkction“.
Kiti kvalifikacijos kėlimo seminarai:  „Kontaktinių lęšių naujovės“, „Praktinis torinių lęšių pritaikymas“, „Silikoninių hidrogelinių kontaktinių lęšių savybės“, „Torinių ir multifokalinių lęšių parinkimas“, „Progresiniai lęšiai, jų parinkimas ir žymėjimas“, CIBA Vision mokymų programa„Miopija, hypermetropija, astigmatizmas. Jų korekcija“. Božena Kuftin taip pat yra optometrininkų asociacijos narė.

Diana Uldukienė –  yra didelę patirtį turinti gydytoja oftalmologė, konsultuojanti tiek suaugusius, tiek įvairaus amžiaus vaikus. Aukštos kvalifikacijos specialistė matuoja akies parametrus, tiksliai nustato optinius regėjimo defektus ir paskiria pacientams korekcinius akinius ir kontaktinius lęšius. Koreguoja astigmatizmą, miopiją, hipermetropiją, presbiopiją. Gyd. oftalmologė parenka sudėtingus progresinius akinius bei multifokinius, astigmatinius kontaktinius lęšius. Profesionaliai naudoja regėjimo aparatūra (tonometru, foropteriu, plyšine lempa), atlieka akių dugno tyrimą specialiais lęšiais. Nuolatos ir intensyviai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, konferencijose Lietuvoje ir už jos ribų.

Elena Toliušytė – daug patirties turinti optometrininkė, optikos srityje dirbanti nuo 2003 metų. Aukštos kvalifikacijos specialistė koreguoja optinius regėjimo defektus – miopiją, hipermetropiją, astigmatizmą, presbiopiją, skiria pacientams akinius, kontaktinius lęšius. Profesionaliai parenka progresinius akinius bei multifokalinius ir torinius kontaktinius lęšius. Apmoko naujus kontaktinių lęšių nešiotojus. Konsultuoja dėl tinkamo kontaktinių lęšių naudojimo ir priežiūros. Įtariant ligą, nukreipia pacientą medicinos specialistui – oftalmologui, bendros praktikos gydytojui. Taikydama įvairius regos testus parenka optimaliausią korekciją. Elena Toliušytė yra baigusi Šiaulių universitetą, kur įgijo optometrininkės specialybę, nuolat dalyvauja profesinio tobulinimo seminaruose ir mokslinėse-praktinėse konferecijose: „Astigmatizmo korekcija“, „Optinės korekcijos suaugusiems parinkimo principai“, „Aberacijos ir šiuolaikinės gamybos technologijos. Korekcija esant anizometropijai“, „Ragenos uždegimai sąlygoti kontaktinių lęšių“, „Plyšinė lempa ir akies biomikroskopija optometrininko praktikoje“, „New Technogies in Optometry and Vision Science“, „Alcon Contact Lenses Products for Eye Care Specialists“, „Diplopijos korekcija prizmėmis“. Specialistė taip pat stažavosi Latvijos Universitete: „Methods of Visual Function Evaluation“, „Presbyopia Correction“, „Accomodation and Vergence Dysfunctions“. Elena Toliušytė taip pat yra optometrininkų asociacijos narė.

Eglė Juknevičienė yra optometrininkė, optikos srityje dirbanti nuo 1998 metų. Aukštos kvalifikacijos specialistė dirba su modernia optometrine įranga, ja nustato regėjimo aštrumą, matuoja akies refrakciją, koreguoja miopiją, presbiopiją, hipermetropiją, astigmatizmą.Parenka progresinius akinius, astigmatinius bei multifokalinius kontaktinius lęšius. Atlieka akies spaudimo matavimą bekontakčiu tonometru. Profesonaliai ir išsamiai konsultuoja kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti kontaktinius lęšius. Apmoko pradedančiuosius kontaktinių lęšių nešiotojus.Nuolat dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Alytė Karpavičienė yra didelę patirtį turinti gydytoja oftalmologė, konsultuojanti tiek suaugusius, tiek vaikus nuo 5 metų amžiaus. Aukštos kvalifikacijos specialistė matuoja akies parametrus, tiksliai nustato optinius regėjimo defektus ir paskiria pacientams korekcinius akinius ir kontaktinius lęšius. Koreguoja astigmatizmą, miopiją, hipermetropiją, presbiopiją. Gydytoja oftalmologė parenka sudėtingus progresinius akinius bei multifokinius, astigmatinius kontaktinius lęšius. Profesionaliai naudoja regėjimo aparatūra (tonometru, foropteriu, plyšine lempa), atlieka akių dugno tyrimą specialiais lęšiais. Nuolatos ir intensyviai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, konferencijose Lietuvoje ir už jos ribų.

Jolita Cvirkienė optometrijos srityje dirba nuo 2014 metų. Kvalifikuota optometrininkė nustato regos aštrumą, matuoja akies refrakciją autorefraktometru. Korekcijos nustatymas ir paskyrimas astigmatizmo, miopijos, hipermetropijos, presbiopijos atvejais. Kontaktinių lęšių parinkimas miopijos, hipermeteopijos, astigmatizmo bei presbiopijos korekcijai. Akispūdžio matavimas bekontakčiu tonometru. Profesionali pagalba naujiems kontaktinių lęšių nešiotojams.

Rasa Kavaliauskienė – aukštos kvalifikacijos specialistė, 2019 baigusi Šiaulių universitetą, kur įgijo fizikos bakalauro laipsnį, optometrininkės specialybę. Optometrininkė šiuolaikinės modernios optometrinės įrangos pagalba, įgytas žinias pritaiko kasdieniame darbe: nustatant regėjimo aštrumą, matuojant akies refrakciją. Specialistė koreguoja miopiją, hipermetropiją, astigmatizmą, presbiopiją. Rekomenduoja šiuolaikines optines priemones ir skiria korekciją įprastais ir progresiniais akinių lęšias, toriniais bei multifokiniais kontaktiniais lęšiais. Išsamiai
konsultuoja ir pataria kaip tinkamai pasirinkti, naudoti ir prižiūrėti kontaktinius lęšius, apmoko pradedančiuosius kontaktinių lęšių nešiotojus. Nuolatos ir intensyviai dalyvauju kvalifikacijos kėlimo kursuose Lietuvoje ir užsienyje.

Kristina Švambarienė optikos srityje dirba nuo 1997 metų, optometrininke dirba jau daugiau nei 11 metų. Aukštos kvalifikacijos specialistė matuoja akies refrakciją ir nustato regėjimo aštrumą, skiria pacientams akinius, kontaktinius lęšius. Parenka sudėtingus progresinius akinius, astigmatinius kontaktinius lęšius. Nuolatos dalyvauja įvairiose kvalifikacijos kėlimo kursuose Lietuvoje ir užsienyje. Kristina Švambarienė sako: „Dėkingiausia mano darbo dalis – tai matyti besišypsantį klientą, kada jis gali vėl aiškiai matyti.“

Daimona Širiakovienė – patyrusi optometrininkė, optikos srityje dirbanti nuo 2017 metų. Aukštos kvalifikacijos specialistė matuoja akies refrakciją ir nustato regėjimo aštrumą, skiria pacientams akinius, kontaktinius lęšius. Parenka sudėtingus progresinius akinius, astigmatinius kontaktinius lęšius. Nuolatos dalyvauja įvairiose kvalifikacijos kėlimo kursuose Lietuvoje ir užsienyje. Daimona Širiakovienė vadovaujasi požiūriu: „Geras regėjimas- labai svarbi mūsų gyvenimo dalis. Džiaugiuosi galėdama padėti jį susigrąžinti.“

Giedrė Adeikienė optikos srityje dirba nuo 2004 metų, 2006 metais baigė optometrijos studijas, dirba optometrininke ir nuolatos intensyviai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose. Aukštos kvalifikacijos specialistė koreguoja optinius regėjimo defektus, skiria pacientams akinius, kontaktinius lęšius, matuoja akies refrakciją ir nustato regėjimo aštrumą bei kitus akies parametrus. Koreguoja astigmatizmą, miopiją, hipermetropiją, presbiopiją. Profesionaliai parenka progresinius akinius, multifokinius bei astigmatinius kontaktinius lęšius bei apmoko pacientus kaip taisyklingai naudoti kontaktinius lęšius, taip pat atlieka akies spaudimo matavimą bekontakčiu tonometru.

Natalja Sokolova optikos srityje dirba daugiau nei 10 metų. Aukštos kvalifikacijos optometrininkė matuoja akies refrakciją ir nustato regėjimo aštrumą, skiria pacientams akinius, kontaktinius lęšius. Parenka sudėtingus progresinius akinius, astigmatinius kontaktinius lęšius, padeda išsirinkti korekcijai tinkančius akinių rėmelius. Nuolatos dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose.