Garantija

Korekcinių akinių papildomas garantinis aptarnavimas

OPTIO korekcinių akinių papildomo garantinio aptarnavimo sutartis padės sumažinti Jūsų išlaidas.

Papildomo garantinio aptarnavimo privalumai:

 • nemokamas akinių rėmelių taisymas;
 • 70 % nuolaida tokiems pat akinių lęšiams, juos nepataisomai sugadinus arba sudaužius (pagal tą patį receptą);
 • 70 % nuolaida tokiems pat akinių rėmeliams, juos nepataisomai sugadinus.

Ši sutartis negalioja kartu su kitomis nuolaidomis (laikinu kainų pakeitimu). Sulūžę akinai turi būti paliekami OPTIO optikoje.

Sutartis galioja 12 mėnesių nuo pasirašymo dienos. Papildomo garantinio aptarnavimo paslaugos kaina 6 €. Daugiau informacijos OPTIO optikose.


OPTIO optikose pirktoms optikos prekėms taikoma garantija pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytą tvarką.

Garantinis laikotarpis taikomas užslėpto broko atveju, atsiradusio dėl gamintojo kaltės, kai:

 • nutrūksta rėmelio kojelės spyruoklė;
 • nusilupa rėmelio danga;
 • sulūžta rėmelis sujungimo vietoje;
 • nusilupa lęšio danga dėmėmis;
 • skirtingai tamsėja fotochrominiai lęšiai.

Garantija netaikoma:

 • nutraukus rėmelio kojelės spyruoklę, bandant lankstyti ar mechaniškai ją deformavus;
 • nusilupus rėmelio dangai, bandant lankstyti ar mechaniškai jį pažeidus;
 • sulaužius rėmelį sujungimo vietoje, bandant lankstyti ar mechaniškai jį deformavus;
 • persukus tvirtinimo varžtelį, bandant jį priveržti.

Brokuotos prekės keitimo atveju garantija taikoma nuo bazinės kainos.